Hechting en Trauma

De laatste decennia zijn er enorm veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn. Deze onderzoeken vormen samen een nieuwe theoretische onderlegger voor onze therapieën en hulpverlening wanneer het gaat om cliënten met hechtings- en ontwikkelingstrauma's.

Door het op de voet volgen van deze ontwikkelingen en gelijktijdig in de praktijk te hebben gebracht in het werk met cliënten heb ik een gedegen basis gecreëerd voor zowel mijn therapie (Praktijk voor Kind en Gezin) als mijn trainingen waaruit het Centrum voor Hechting en Trauma is ontstaan. 

Waar cliënten zich vaak machteloos en gevangen kunnen voelen in de gevolgen van (ontwikkelings)trauma of vast komen te zitten in relaties door hechtingsproblemen, helpen bovenstaande ontwikkelingen, geïntegreerd in de methodieken die hieronder beschreven staan, tot het voor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap krijgen over hun eigen lichaam en hun eigen leven. 

De trainingen bestaan uit theorie van onder andere:

- Ervaringsgerichte psychosociale therapie
- Gestalttherapie
- Gehechtheidsgerichte gezinstherapie
- Neurobiologie
- Polyvagaal theorie
- Lichaamsgerichte therapie
- Somatic experiencing® (SE)
- Theraplay
- Sensorimotor psychotherapie
- NARM® (Neuro Affective Relational Model)
- EMI® (Eye Movement Integration Therapy)
- Neuroaffective Psychology in Psychotherapy
- Resource Therapy Er zijn maar weinig psychotherapievormen of behandelmethoden die het genezend vermogen van het lichaam inzetten om de geestelijke en fysieke erfenis van trauma of problematische gehechtheid te verminderen. Hierdoor blijven therapeuten veelal afhankelijk van het narratieve (woordelijke) verhaal van hun cliënt. Door geen gebruik te maken van het lichaam als instrument voor therapeutische actie, wordt de cliënt een belangrijk en onmisbaar middel onthouden om tot zelfkennis en verandering te komen. Daarbij komt vaak, dat veel cliënten met dergelijke ervaringen in hun leven al de nodige gesprekstherapieën hebben gehad en het woordelijke verhaal over hun leven wel kennen.


De trainingen die door het Centrum voor Hechting en Trauma worden aangeboden kunnen juist dát verschil maken. Voor de trainingsmogelijkheden kijk hier.


"ik analyseerde niet met haar waarom ze zich zo voelde, maar leidde haar terug naar de gewaarwordingen in haar lichaam."

Dit is een belangrijk verschil tussen 'praattherapie' en lichaamsgerichte therapie. Lichaamstherapie probeert cliënten niet zozeer nieuwe betekenissen te laten maken of mentaal inzicht te geven in hun problemen, ze probeert een ruimte te creëren waarin het 'verhaal van het lichaam' zich kan ontvouwen en voltooien. Als dit gebeurt dienen nieuwe betekenissen en inzichten zich vanzelf aan. Ze worden door de cliënt zelf gegenereerd als integraal onderdeel van het proces. 
(P. Levine)